Julkaistu: toukokuu, 3, 2023

Tapojärvi herättää erityistä kiinnostusta alan työmarkkinoilla. Vuoden 2022 aikana Tapojärvelle haki yli 700 työntekijää. Hakemuksia tuli yhteensä 772. Osa henkilöistä haki useaan eri tehtävään.
– Hakijoiden määrä on ollut hyvää viime vuosina, vaikka puhutaan työvoimapulasta. Tällä hetkellä meillä Tapojärvellä on avoinna kesätyöpaikkoja Siilinjärvelle, Tapojärven hallintojohtaja Janne Alatalo sanoo.
Toiminta kaivos- ja teollisuusprosessien parissa tarjoaa työtehtäviä eri alojen ammattilaisille. Tällä hetkellä työpaikkoja on tarjolla koneenkuljettajille ja raskaan kaluston asentajille.
– Tapojärvi nähdään hyvänä työnantajana ja työtilanteemme on hyvä, mikä on osaltaan varmasti lisännyt myös hakijoiden määrää, Alatalo arvelee.

Työympäristö, jossa saa olla oma itsensä
Tapojärvellä tehtiin henkilöstötyytyväisyyskysely keväällä 2022. Kyselyn mukaan Tapojärven työntekijät kokivat merkityksellisimmäksi ja hyvin toteutuneeksi asiaksi työn ja vapaa-ajan tasapainon. Muun muassa erilaiset vuorojärjestelmät koettiin toimiviksi. Myös toimihenkilöiden etätyöskentelyn mahdollistava hybridityömalli sai kiitosta.

– Olen tykännyt olla töissä Tapojärvellä. Työntekijöitä arvostetaan ja annetaan vastuuta, Torniossa työskentelevä Henri Pohjanen kommentoi verkkosivuilla olleessa kyselyssä.

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn mukaan työpaikan yhteishenki koetaan tärkeänä ja hyvin toimivana. Esiin nousi myös työkavereiden ammattitaidon ja osaamisen arvostaminen.

– Arvostusta sai myös työympäristö, jossa jokainen voi olla oma itsensä. On tärkeää, että organisaatio on toimiva kaikilta osin ja pitää huolta työntekijöistään. Tapojärven maine syntyy siitä, miten teemme työmme, Tapojärven vt. toimitusjohtaja Mari Pilventö sanoo.

Keskiössä turvallisuus, laatu ja kustannustehokkuus


Vuoden 2018 jälkeen Tapojärvi-konsernin työntekijämäärä on kasvanut lähes kaksinkertaiseksi. Kasvua ovat siivittäneet kansainväliset, uudet palvelusopimukset Italiassa, Ruotsissa ja Suomessa.
– Kasvu on lähtenyt asiakkaiden tarpeesta ostaa tuotantoansa tukevia palveluita turvallisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Palveluntoimittajalla täytyy olla kykyä nopeisiin joustoihin ja kykyä tarjota ratkaisuja muuttuviin tuotantotilanteisiin. Kun pidämme asiat selkeinä ja yksinkertaisina sekä huolehdimme edellä mainituista asioista jokapäiväisessä työssämme, ei estettä kasvulle ole, Tapojärven operatiivinen johtaja Martti Kaikkonen sanoo.
Tapojärvi-yhtiön ydinosaamista ovat kaivos- ja tehdaspalvelut sekä kiertotalouden ratkaisut. Yhtiöihin kuuluu seitsemän yritystä, joista konserniin kuuluvat Tapojärvi Oy, Tapojärvi italia S.r.l, Tapojärvi Sverige Ab ja Hannukainen Mining Oy.
Tällä hetkellä Tapojärven konsernissa työskentelee 770 työntekijää, joista 76 prosenttia on Tapojärvi Oy:n palveluksessa.

Henkilöstön keski-ikä on 38 vuotta. Lähes 90 prosenttia työntekijöistä työskentelee vakituisessa työsuhteessa.