Julkaistu: helmikuu, 22, 2023

Tapojärvi on lähes 70-vuotias suomalainen perheyritys, joka tuottaa elinympäristömme kannalta kestäviä tuotteita ja palveluita. Tapojärven ydinosaamista ovat kaivos- ja tehdaspalvelut sekä kiertotalouden ratkaisut. Palvelut tehtaissa ja kaivoksissa vähentävät ilmaston kuormitusta ja säästävät luonnon neitseellisiä materiaaleja. Työ toteutetaan aina vastuullisuus ja turvallisuus edellä.

– Tapojärven liiketoiminta on teollisen mittakaavan kiertotaloutta, jossa käsitellään jatkuvalla prosessilla teollisuuden sivutuotteita ja luodaan uusia ratkaisuja kaivosalan tarpeisiin, Tapojärvi-yhtiöiden vt. toimitusjohtaja Mari Pilventö kertoo.

Tällä hetkellä Tapojärvi työskentelee Suomessa, Ruotsissa ja Italiassa yhteensä kuudessa kaivoksessa ja kolmessa terästehtaassa. Tapojärvi tuottaa kaivospalveluita Suomessa Outokummun Kemin kaivoksella, Kevitsan kaivoksella Sodankylässä, Agnico Eaglen kaivoksella Kittilässä sekä Yara Siilinjärven kaivoksessa. Keväällä 2020 alkoi myös monivuotinen palvelusopimus LKAB:n Malmbergetin kaivoksessa Ruotsissa.

Lisäksi yhtiöllä on sopimukset terästehtailla Raahessa, Torniossa ja Italiassa Acciai Speciali Ternin tehtaalla. Yrityksellä on ferrokromi- ja jaloteräsrikastamot Torniossa sekä kuonankäsittelylaitos Italiassa.

Tapojärvellä on käynnissä myös kymmeniä yhteistyöhankkeita, joilla luodaan uutta teknologiaa ja liiketoimintaa eri teollisuusalojen tarpeisiin.

Uusia ratkaisuja kestävään elämään

Tapojärven toiminnalla on merkittäviä vaikutuksia erityisesti työntekijöihin, asiakasyritysten kasvuun ja kehitykseen sekä ympäristöön. Siksi kaikkea Tapojärven yritystoimintaa ohjaa korkea turvallisuuskulttuuri ja vastuullisuus.

-Teemme jatkuvaa kehitystyötä ja pyrimme jatkuvaan parantamiseen. Keskitämme teknistä-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamistamme olemassa olevien kaivosten kehittämiseen ja toimintansa lopettaneiden kaivosten uudelleen hyödyntämiseen. Vastuu turvallisuudesta, laadusta ja ympäristöstä tekee työstämme merkityksellistä – nyt ja tulevaisuudessa, Pilventö sanoo.

Työntekijät pitävät Tapojärveä hyvänä työnantajana. Henkilöstötyytyväisyyskyselyn mukaan työntekijöille merkityksellisintä on työn ja vapaa-ajan tasapainon toteutuminen, ammattimaiset työkaverit ja työpaikan hyvä yhteishenki. Myös toimihenkilöiden etätyöskentelyn mahdollistava hybridityömalli saa kiitosta.

Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaat arvostavat Tapojärven osaamista, nopeaa kykyä reagoida ja ratkaista ongelmat. Turvallisuuteen panostamisen sekä kehittämishalu ja innovatiivisuus kustannustehokkaiden ratkaisujen pohtimiseen koetaan myös tärkeiksi.

Tapojärvi on perheyritys, joka toimii jo kolmannessa polvessa. Yritys perustuu arvomaailmaan, johon Esko ja Orvokki Tapojärvi ovat jälkipolvensa kasvattaneet. Niihin arvoihin pohjautuu Tapojärven tapa toimia.

Vastuu turvallisuudesta, laadusta ja ympäristöstä tekee työstämme merkityksellisen.