Julkaistu: heinäkuu, 14, 2022

Kiertotalouteen erikoistunut Tapojärvi kehittää teollisuuden sivutuotteille ja jätteille uusia käyttökohteita Euroopassa. Kolme vuotta sitten yritys laajensi toimintaansa Italiaan, kun terästehdas Acciai Speciali Terni (AST) ja Tapojärvi tekivät kuonankäsittelysopimuksen.

Tapojärven kehittämässä kuonankäsittelyprosessissa terästehtaan kuonista erotellaan metallit ja uudelleen tuotteistetaan hyödynnettävät materiaalit.

Kuonankäsittely ja sen tuotteistaminen vähentää jätteen sijoittamista kaatopaikoille, pienentää hiilidioksidipäästöjä ja minimoi luonnonvarojen sekä raaka-ainelouhinnan ympäristövaikutuksia.

Ruostumattoman teräksen tuotannossa syntyvän kuonan hyödyntämistä koskevalla hankkeella ei ole ennakkotapausta Italiassa.

End Of Waste -status on merkki tuotteiden korkeasta laadusta

Ennen kuin teollisuuden sivutuote lakkaa olemasta jätettä, on selvitettävä uusien tuotteiden käyttötarkoitus, markkinat, ominaisuudet ja mahdollisuus täyttää vastaaville neitseellisille tuotteille asetetut laatuvaatimukset. End of waste -statuksen (EOW) saaneet tuotteet eivät saa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Lisäksi kaikkien asetuksen mukaisten arviointiperusteiden tulee täyttyä, jotta kyseessä olevaa ainetta tai esinettä ei enää pidetä jätteenä.

EOW-statuksen saamista varten kuonasta peräisin oleville materiaaleille tulee tehdä useita kemiallisia analyysejä ja fysikaalis-mekaanisia analyysejä. Tuloksien on oltava kaikkien ympäristölainsäädännön edellyttämien parametrien mukaisia. Lisäksi EOW:n saaminen edellyttää tuotantosyklin ja siihen kuuluvien prosessien tarkkaa suunnittelua ja määrittelyä.

Tänään Tapojärven Italiassa käsittelemä ruostumattoman teräksen kuona on saanut End of waste -statuksen.
– EOW-statuksen saavuttaminen on meille tärkeä virstanpylväs. Voimme jatkossa rekisteröidä ja sertifioida kuonatuotteita ja saada ne Euroopan markkinoille. End of Waste -status mahdollistaa ympäristöllisesti kestävien kuonatuotteiden tuotannon ja myynnin aloittamisen, Tapojärvi Italia S.r.l:n toimitusjohtaja Martti Kaikkonen sanoo.

Jatkossa Ternin terästehtaan kuoniin ei enää sovelleta jätesääntelyä, vaan tuotteistettuihin kuoniin sovellettavaa tuotesääntelyä. Terästehtaan jätemäärät tulevat vähenemään merkittävästi ja ympäristöarvot paranevat. Jatkossa terästehtaalla tuotettuja sivutuotteita voidaan hyödyntää esimerkiksi kemianteollisuudessa tai maanrakennusaineina.

Markkinoille edullisia ja ympäristöystävällisiä kuonatuotteita

Hiiliteräksen tuotannon sivutuotteita on jo olemassa Italiassa, mutta ruostumattoman teräksen kuonasta saatuja tuotteita ei ole vielä koskaan markkinoitu.
– Tapojärvi on Italiassa polunraivaajan roolissa. Uusien kuonapohjaisten tuotteiden hyötyarvo näkyy asiakkaille muun muassa edullisessa hinnassa ja tuotteiden ympäristöystävällisyydessä, Kaikkonen sanoo.

Tapojärven arvion mukaan ensimmäisiä ruostumattoman teräksen kuonasta valmistettuja tuotteita voidaan alkaa myydä tammikuusta 2023 alkaen. Kuonatuotteita voivat ostaa muun muassa sementtitehtaat, betoninvalmistajat, asfalttitehtaat ja kalsiumtuotteiden käyttöön liittyvät yritykset.