Floriana Marafioti, laboratoriovastaava ja tuotekehitysteknikko Tapojarven tytäryhtiössä Ternissä, työllistyi Tapojarvi Italialle suoraan Rooman Tor Vergata -yliopistosta, jossa hän työskenteli terveys- ja ympäristötekniikan laboratoriossa. Yliopistossa hän oli mukana arvioimassa jätteenpoltossa syntyvän kuonan käsittelyssä syntyvien, uudelleen käytettävien, tuotteiden käyttäytymistä ympäristössä esimerkiksi huuhtoutumiskokeiden sekä data- ja riskianalyysien avulla.

Samaan aikaan Tapojärvi etsi henkilöä, jolla oli osaamista paitsi teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen alalta myös laboratoriossa työskentelystä.

”Minun tapauksessani Tapojärvi työnantajana löysi minut. Yliopiston yhdessä alan yritysten kanssa järjestämän konferenssin kautta polkumme risteytyivät. Kiinnostukseni kiertotalouteen, materiaalien uudelleenkäyttöön sekä luonnonvarojen säästämiseen sai minut valitsemaan Tapojarvin yrityksenä.”

Työpäivät kuluvat toimiston ja laboratorion välillä

Jo alusta alkaen Floriana on saanut Tapojärvellä merkittäviä työtehtäviä. Nykyisessä Laboratoriovastaavan ja tuotekehitysteknikon roolissa hänen päivänsä kuluvat pitkälti toimiston ja laboratorion välillä:

”Laboratoriossa analysoimme rikastamolta saapuvaa materiaalia. Laskemme esimerkiksi materiaalivirtojen kosteutta, tiheyttä sekä metallipitoisuutta. Toimistossa puolestaan osallistun kokouksiin, valmistelen asiakirjoja ja olen jatkuvasti yhteydessä organisaatioihin ja yrityksiin, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Yhteinen tavoitteemme on kuonapohjaisten tuotteiden sertifiointi ja kaupallistaminen.”

Unelmat toteen Tapojärvellä

Laboratoriotyön lisäksi Floriana avustaa myynti- ja tuotekehityspäällikköä asiakirjojen laatimisessa, joita vaaditaan ruostumattoman teräksen tuotannossa syntyvästä kuonasta valmistettujen tuotteiden myyntiluvat saamiseksi.

Florianan ja hänen kollegoidensa arvokkaan työn ansiosta Tapojarvi Italian käsittelemälle kuonalle myönnettiinkin heinäkuussa 2022 pidetyssä julkishallinnon konferenssissa End of Waste -status. EoW-statuksen saaminen edellytti yksityiskohtaisten asiakirjojen toimittamista muun muassa Umbrian alueelle sekä ympäristönsuojelusta vastaavalle valtion virastolle ARPA:lle. Tapojärven laatimien asiakirjojen perusteella toimielimet hyväksyivät vaaditut muutokset ympäristölupiin, mikä mahdollistaa kuonatuotteiden kaupallistamisen aloittamisen. Tämän Floriana mainitseekin eräänlaiseksi virstanpylvääkseen urallaan Tapojärvellä:

”Kun yliopistossa vastaavanlaisista julkishallinnon konferensseista oli puhetta eri aineiden opinnoissa, en edes ajatellut, että voisin tulevaisuudessa osallistuisin sellaiseen. Tapojärvellä sain kuitenkin mahdollisuuden osallistua sellaiseen, saavutimme tavoitteemme ja tunsin onnistuneeni.”