Tapojärven tavoite on olla maailman johtava teollisuuden kiertotalouden yhtiö vuoteen 2035 mennessä

Tapojärven ydinosaamista ovat kaivos- ja tehdaspalvelut sekä kiertotalouden ratkaisut. Liiketoiminta on teollisen mittakaavan kiertotaloutta, jossa käsitellään jatkuvalla prosessilla teollisuuden sivutuotteita ja luodaan uusia ratkaisuja kaivosalan tarpeisiin.

Lähes 70-vuotiaan suomalaisen perheyrityksen palvelut tehtaissa ja kaivoksissa vähentävät ilmaston kuormitusta ja säästävät luonnon neitseellisiä materiaaleja. Tapojärvi tuottaa elinympäristömme kannalta kestäviä tuotteita ja palveluita. Työ tehdään aina vastuullisuus ja turvallisuus edellä.

Tapojärvi-yhtiöihin kuuluu seitsemän yritystä, joista konserniin kuuluvat Tapojärvi Oy, Tapojärvi Italia S.r.l, Tapojärvi Sverige Ab ja Hannukainen Mining Oy. Tapojärven Kiinteistöt Oy on Tapojärven sisaryritys, joka rakennuttaa ja hallinnoi kiinteistöjä.  Recurso Oy on kalustonhallintayhtiö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Tapojärvi Oy:n kanssa. Se ostaa, myy ja vuokraa koneita pääasiassa Tapojärvi Oy:n ja sen tytäryhtiöiden käyttöön.

Yhtiön taloudelliset ja aineelliset resurssit ovat vahvat, ja se tähtää pitkäjänteiseen, kannattavaan liiketoimintaan.

Tapojärvi on perheyritys, joka toimii jo kolmannessa polvessa. Yritys perustuu arvomaailmaan, johon Esko ja Orvokki Tapojärvi ovat jälkipolvensa kasvattaneet. Niihin arvoihin pohjautuu Tapojärven tapa toimia.

Missio

Uusia ratkaisuja kestävään elämään

Arvot

Turvallisuus, osaaminen, tehokkuus, kannattavuus

Tapa toimia

Kannamme vastuun turvallisuudesta, laadusta ja ympäristöstä