Tapojärvi Oy

Tapojärvi on vuonna 1955 perustettu pohjoissuomalainen perheyritys, jonka ydinosaamista ovat kaivos- ja tehdaspalvelut sekä teollisen kiertotalouden ratkaisut.

Tapojärven liiketoiminta on teollisen mittakaavan kiertotaloutta, jossa käsitellään jatkuvalla prosessilla teollisuuden sivutuotteita ja luodaan uusia ratkaisuja kaivosalan tarpeisiin.

Palvelut tehtaissa ja kaivoksissa vähentävät ilmaston kuormitusta ja säästävät luonnon neitseellisiä materiaaleja. Työ tehdään aina vastuullisuus ja turvallisuus edellä.

Tapojärvi Oy on yksi suurimmista työnantajista Pohjois-Suomessa. Tapojärvi Oy:ssä työskentelee yli 650 työntekijää.

Perustettu: 1955
Tapojärvi Oy on Tapojärvi-konsernin emoyhtiö
Toimitusjohtaja: Mari Pilventö (vt.)
Toimiala: Kaivospalvelut, teollinen kiertotalous, tutkimus- ja kehitystoiminta
Työntekijöitä: <700

Yhteystiedot:
Mari Pilventö
etunimi.sukunimi @tapojarvi.com

Tapojärvi Sverige Ab

Tapojärvi Sverige Ab on vuonna 2014 perustettu yhtiö, joka tarjoaa kaivoksille laaja-alaista osaamistaan Ruotsissa. Toiminta räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tapojärven luotettavuus ja pitkä historia kaivosalalla ovat suuri etu, jota arvostetaan myös naapurimaassa. Iso ja nykyaikainen kalusto sekä osaava henkilöstö ovat tärkeitä voimavarojamme.

Tapojärvi Sverige Ab toimii LKAB Malmbergetin kaivoksella ja työllistää 56 työntekijää.

Yhtiö kantaa sosiaalista, ympäristöllistä ja taloudellista vastuuta emoyhtiön arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

Perustettu: 2014
Tapojärvi Oy:n tytäryhtiö
Toimitusjohtaja: Mari Pilventö
Toimiala: Kaivospalvelut, tutkimus- ja kehitystoiminta
Työntekijöitä: <100

Yhteystiedot:
Mari Pilventö
info @tapojarvi.se,
etunimi.sukunimi @tapojarvi.com

Tapojarvi Italia S.r.l

Tapojärvi Italia S.r.l on vuonna 2018 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut terästeollisuudessa käsiteltävien materiaalien käsittelyyn. Yhtiö tuotteistaa teollisuuden sivutuotteet ja kehittää uutta liiketoimintaa materiaalien ympärille uudenajan kuonankäsittely-yksikössään. Tapojärven kehittämässä kuonankäsittelyprosessissa terästehtaan kuonista erotellaan metallit ja uudelleen tuotteistetaan hyödynnettävät materiaalit. Markkinoille saatettavia kuonatuotteita voidaan hyödyntää esimerkiksi teiden pohjarakenteiden, betonin tai asfaltin ja muiden kalsiumpohjaisten tuotteiden rakentamiseen. Käsitellyt materiaalit saatetaan markkinoille CE-sertifioinnin jälkeen.

Tapojärvi on saanut tuotteilleen End of Waste -statuksen (EOW). Kuonasta peräisin oleville materiaaleille on tehty useita kemiallisia analyysejä ja fysikaalis-mekaanisia analyysejä ja  EOW:n saaminen on edellyttänyt myös tuotantosyklin ja siihen kuuluvien prosessien tarkkaa suunnittelua ja määrittelyä. Tulokset ovat olleet kaikkien ympäristölainsäädännön edellyttämien parametrien mukaisia.

Tapojärven prosessissa käsitelty kuona saa hiekan ja soran kaltaisten sekä muiden hienorakeisempien materiaalien, kuten fillerien täyteaineiden, ominaisuudet.

Hyötyjä on monia, joista tärkeimmät ovat

  • kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrän väheneminen
  • luonnonvarojen hyödyntämisen ja raaka-aineiden louhinnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentäminen (hiilidioksidin ja maaperän kulutuksen vähentäminen)
  • ympäristön kestävyyden paraneminen

Tapojärven kehittämä prosessi säästää luonnonvaroja, koska tarve valmistaa kiviainesta neitseellisistä raaka-aineista pienenee merkittävästi. Materiaalien tehokäytöllä asiakkaat saavuttavat todellisia kustannussäästöjä, kun arvokkaat raaka-aineet palautetaan takaisin tuotantoon.

Italiassa käytettävää prosessia on mahdollisuus monistaa, ja sen avulla laajentaa toimintaa myös muualle Eurooppaan.

Perustettu: 2018
Tapojärvi Oy:n tytäryhtiö
Toimitusjohtaja: Martti Kaikkonen
Toimiala: Tehdaspalvelut, kiertotalous, tutkimus- ja kehitystoiminta
Työntekijöitä: < 100

Yhteystiedot:
Martti Kaikkonen
etunimi.sukunimi @tapojarvi.com

Hannukainen Mining Oy

Hannukainen Mining Oy perustettiin vuonna 2015 Kolarin kunnassa sijaitsevan Hannukaisen esiintymän malmivarojen hyödyntämiseksi. Kaivostoiminta on tarkoitus toteuttaa pääsääntöisesti alueilla, joilla on jo aiemmin ollut kaivostoimintaa eri kaivosyhtiöiden toimesta.

Kaivos halutaan avata uudelleen, jotta kotimaasta saatavat luonnonvarat voitaisiin hyödyntää kestävästi ja näin turvata teollista omavaraisuuttamme: rauta, kulta ja kupari ovat välttämättömiä modernin yhteiskunnan rakennusaineita.

Uudelleen avattavan kaivoksen tavoitteena on luoda kokoaikaisia, vakituisia työpaikkoja ja monipuolistaa elinkeinopalveluita Lapissa ainakin seuraavan 20 vuoden ajan.

Hannukainen Mining haluaa luoda kestävää hyvinvointia Lappiin. Kaivostoimintaa suunniteltaessa yritys huomioi paikalliset tarpeet ja arvot, kuten työllistymisen, matkailun ja muiden elinkeinojen toimintamahdollisuudet sekä ympäristön. Yhtiölle on tärkeää toimia paikallisesti käyttäen ensisijaisesti kolarilaisia palveluita ja työvoimaa.

Perustettu: 2015
Tapojärvi Oy:n tytäryhtiö
Työntekijämäärä: 7
Toimitusjohtaja: Mari Pilventö
Hankejohtaja: Jaana Koivumaa

Yhteystiedot:
info @hannukainenmining.fi
+358 44 7044669
https://www.hannukainenmining.fi/