Julkaistu: maaliskuu, 31, 2023

Tapojärvellä turvallisuus on osa päivittäistä työtä. Turvallisuustyö on myös jokaisen työntekijän vastuulla.

Toimintaa ohjaa korkea turvallisuuskulttuuri. Turvallisuuskulttuuri sisältää työturvallisuuden lisäksi toimintatavat, jotka varmistavat, että jokainen meistä pääsee työpäivän jälkeen terveenä kotiin. Siihen kuuluu myös tapa, jolla työyhteisö ja yksilö hahmottaa työnsä riskit, osaa varautua niihin sekä kehittää turvallisuutta päivittäin.

– Turvallisuus on joukkuepeliä, jota kehitetään yhdessä. Turvallisuus perustuu perehdyttämiseen, systemaattiseen ennakointiin ja ohjeistuksien noudattamiseen, Tapojärvellä työturvallisuuskoordinaattorina toimiva Juho Pesonen kertoo.

Tapojärven jokaisella tuotantotyömaalla on oma työturvallisuuskoordinaattori. Työturvallisuuskoordinaattorien päätehtävänä on ennakoivan turvallisuustyön edistäminen ja varmistaminen sekä huolehtia, että tieto kulkee entistä paremmin sekä työmaiden sisällä että niiden välillä.

– Ennakoivia toimenpiteitä ovat muun muassa työkorttimallin hyödyntäminen päivittäisessä työssä, työyhteisöjen palaverit, turvakierrokset sekä havaintoilmoitukset. Havaintoja tehdään tapahtumista, joista olisi voinut aiheutua tapaturma, vaaratilanne, terveyden heikentyminen tai ympäristölle haitallinen seuraus. Lisäksi havaintoilmoituksia tehdään myös onnistumisista, Pesonen jatkaa.

Tuumatuokioilla sekä työn riskien ennakoinnilla on iso merkitys jokapäiväisessä turvallisuustyössä.

Tapojärven yhtiöissä operatiivisena johtajana toimiva Martti Kaikkonen painottaakin turvallisuustyössä jokaisen työntekijän vastuuta.

– Jokaisella on mahdollisuus valita oikeanlaiset suojavarusteet, työkalut ja koneiden varustus sekä suorittaa tehtävät turvallisuusohjeita noudattaen. Turvallisuustyötä on tehtävä koko ajan ja kaikessa toiminnoissa, Kaikkonen painottaa.

Tulokset näkyvät päivittäisessä työssä

Turvallisuustilastoja seuratessa on selvää, etteivät vuodet seuraa toisiaan. Pitkällä aikavälillä Tapojärvellä työturvallisuutta on saatu edistettyä esimerkiksi turvallisuushavaintojen kautta.

– Havaintojen pohjalta tehtyjen ohjeistusten avulla olemme saaneet eliminoitua monta vaaran mahdollisuutta, Tapojärven Tornion toimipisteessä ferrokromirikastamon tuotantopäällikkönä ja työturvallisuuskoordinaattorina toimiva Tomi Unhola mainitsee.

Nykyisin myös henkilökunta on sitoutunut noudattamaan turvallisuusohjeita ja käyttämään suojaimia.

– Esimerkiksi silmäsuojainten käyttö on nykyisin paljon paremmalla tolalla kuin muutamaa vuotta aiemmin. Vahingoista viisastuu – nykyisin ei ole enää niin paljon silmätapaturmia kuin vuosia sitten, Unhola kiittää.

Vahingoista siis viisastuu tehokkaimmin. Tästä syystä usein juuri epäonnistumiset ja virheet nousevat selkeimmin esille, jotta niistä otettaisiin opiksi.

– Monessakin asiassa on vielä kehittämiseen varaa. Sanotaan, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Työturvallisuus on siitä yksinkertainen laji, että työ on joka päivä aloitettava uudelleen eikä vapaapäiviä voi pitää, summaa Juho Pesonen.