Julkaistu: maaliskuu, 11, 2022

”Ryhmähenki vaikuttaa työhön suoraan. Kun ollaan töissä, hommat tehdään ja kivi liikkuu. Vapaaviikolla otetaan rennosti. Viikko-viikko työsykli on hyvä, työn ja vapaa-ajan tasapaino toteutuu.”

”Työntekijät ovat vapautuneita. Hyvä työtulos tulee, kun saa olla oma itsensä.”

”Ihmisten erilaisuutta pidetään rikkautena ja se hyväksytään.”

”Kasvavassa yhtiössä työt tekijöiltä eivät lopu kesken, kun huomataan erilaisten ihmisten erilaiset vahvuudet ja hyödynnetään niitä.”

Näin kommentoivat Tapojärven työntekijät henkilöstötyytyväisyyttä loppuvuoden aikana tehdyssä henkilöstötyytyväisyystutkimuksen avoimissa kysymyksissä.

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn avulla selvitettiin työntekijöiden tärkeimmät asiat työssä, ja seurattiin niiden toteutumista Tapojärvellä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 396 työntekijää (61 % henkilöstöstä).

– Jokainen työntekijä valitsi hyvään työpaikkaan liittyvistä väittämistä itselleen viisi merkityksellisintä, joista hän antoi arvionsa ja avoimen, kirjoitetun palautteensa. Näin saimme selville, mitkä asiat ovat henkilöstöllemme merkityksellisimpiä, kuinka hyvin niissä onnistumme ja mitä voisimme tehdä vielä paremmin, jotta nämä asiat toteutuisivat yrityksessämme mahdollisimman hyvin, Tapojärven hallintojohtaja Janne Alatalo kertoo.

Henkilöstökyselyn mukaan Tapojärvi Oy:n työntekijät kokivat merkityksellisimmäksi ja hyvin toteutuneeksi asiaksi työn ja vapaa-ajan tasapainon. Muun muassa erilaiset vuorojärjestelmät koettiin toimiviksi. Myös toimihenkilöiden etätyöskentelyn mahdollistava hybridityömalli sai kiitosta.

– Meille on tärkeä tehdä työtä yhtenä joukkueena toisiimme luottaen ja jokaisen osaamista arvostaen. Kysely vahvisti, että työpaikan yhteishenki koetaan tärkeänä ja hyvin toimivana. Esiin nousi myös työkavereiden ammattitaidon ja osaamisen arvostaminen. Yhteistyö eri alan ammattilaisten kanssa koetaan rikkautena ja omaa osaamistaan on mahdollisuus hyödyntää ja kehittää päivittäin. Arvostusta sai myös työympäristö, jossa jokainen voi olla oma itsensä.

On hienoa olla tapojärveläinen!

Henkilöstökyselyssä kysyttiin myös suositteluhalukkuutta. Employee Net Promoter Score (eNPS) on kansainvälisesti vertailtavissa oleva suositteluindeksi. Vastausskaalan mukaisesti tulos voi olla mitä vaan -100 ja +100 välillä. Yleisohjeena tuloksen tulkintaan voidaan pitää, että positiivinen tulos on aina hyvä. 

– Italiassa (39) ja Ruotsissa (30) tulos oli erinomainen ja Suomessa hyvä (19). On ollut hienoa huomata tämä myös konkretiassa. Moni meille hakeutuva uusi työntekijä kertoo, että hänellä on jo talossa paljon tuttuja ja on kuullut pelkästään hyvää Tapojärvestä työnantajana, Alatalo paljastaa.

Kari Kenttälä kertoo työstään Tapojärvellä.