On hienoa olla tapojärveläinen!

”Tasa-arvo Tapojärvellä tarkoittaa sitä, että henkilöä katsotaan hänen tekojensa mukaan. Se, miten työntekijä toimii työssään ja kohtelee muita ihmisiä, on merkityksellistä”, vt. toimitusjohtaja Mari Pilventö

Tapojärvellä sosiaalinen vastuu tarkoittaa muun muassa vastuuta omasta henkilöstöstä, turvallisuudesta, osaamisesta ja tasa-arvosta. Tapojärvellä kunnioitetaan ihmisarvoja ja kohdellaan toisia kunnioittavasti. Turhat väliportaat on poistettu tarkoituksellisesti, eikä eriarvoistavia rakenteita ole.

Perheyrityksessä jokainen on tasa-arvoinen ja jokainen työntekijä voi ottaa vastuuta työstään sekä vaikuttaa omaan tekemiseensä. Tapojärvi kannustaa henkilökuntaa kouluttautumaan, ideoimaan ja kehittämään sekä itseään että työyhteisöä ja yrityksen tapaa toimia.

Näin työntekijät arvioivat työnantajaa viimeisimmässä henkilöstötyytyväisyyskyselyssä:

”Työn ja vapaa-ajan balanssi. Viikko töitä ja viikko vapaata mahdollistaa tämän erittäin hyvin.”

” Ryhmähenki vaikuttaa työhön suoraan. Kun ollaan töissä, hommat tehdään ja kivi liikkuu. Vapaaviikolla otetaan rennosti. Viikko-viikko työsykli on hyvä, työn ja vapaa-ajan tasapaino toteutuu.”

”Hyvä työkaveri helpottaa työpaineen jakamista. Porukkahenkeä työyhteisössä on saatu parannettua huimasti ja vaihtuvuus on saatu tippumaan hyvin pieneksi.”

”Ongelmatilanteisiin on mielestäni aina löydetty ratkaisu hyvässä yhteishengessä.”

”Työntekijät ovat vapautuneita. Hyvä työtulos tulee, kun saa olla oma itsensä.”

”Yhtiö on kehitysmyönteinen ja panostaa tutkimukseen ja uusiin innovaatioihin.”

”Ammattitaitoinen työyhteisö, jossa on tilaa kasvaa ja mahdollisuus kysyä ja kyseenalaistaa.”

”Pystyn kehittämään työprosessia tehokkaammaksi koko ajan.”

”Ihmisten erilaisuutta pidetään rikkautena ja se hyväksytään.”

”Töissäni saan olla täysin oma itseni, jota arvostan suuresti.”


Asiat, joihin työntekijät toivoivat kehitystä:

  • viestintä
  • perehdytys
  • palautteenanto

Suositteluhalukkuus (eNPS): 30

Vastausprosentti: 61 %, vastaajia 396

Henkilöstö

  • Keski-ikä 38 vuotta
  • 6 % naisia, 94 % miehiä
  • 89 % vakinaisessa työsuhteessa
  • Yli 10 vuotta kestäneitä työsuhteita 16 %. Työsuhteen keskimääräinen kesto 4 vuotta, 10 kuukautta.
  • Sairauspoissaoloprosentti 2,7 %
  • 84 % Tapojärvi Oy:n työntekijöistä asuu Pohjois-Suomessa

Turvallinen työpaikka
Työturvallisuuden seuranta ja poikkeamiin puuttuminen ovat osa jokaisen työntekijän päivittäistä työtä. Huolehdimme toisistamme ja onnistuessamme saamme siitä myös bonusta.

Hyvät vakuutukset
Vahingon sattuessa et ole yksin. Tapojärvi on hankkinut lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä työkykyvakuutuksen lisäetuna vakinaisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa oleville.

Liikuntaa ja lisää terveyttä
Tapojärvi tukee työntekijöiden liikuntaharrastuksia osallistumalla kustannuksiin. Vuosittain juoksemme myös cooperin ja saamme siitä hyvän olon lisäksi rahapalkinnon.

Merkkipäiviä ja muistamisia
Kakkua aina, kun on juhlan aihetta! Tapojärvi-yhtiöillä on henkilöstönsä muistamiseen yhtenäiset säännöt ja ohjeet.

Yhteistä tekemistä
Tapojärvi pyrkii järjestämään vuosittain erilaisia tapahtumia, joihin työntekijät ja heidän perheensä ovat tervetulleita.

Hyvät asunnot
Tapojärvi huolehtii, että reissutyötä tekevillä on hyvät oltavat.

”Eräs työntekijä kommentoi, että ei mistään muualta löydy yritystä, joka rakennuttaa työntekijöilleen uuden, oman rivitalon, jossa on saunaosasto ja oma kuntosali.” Eveliina Rousu, projekti-insinööri

 

Palkittu yritys – monella tavalla

”Nälkä on yrittäjän paras konsultti ja työntekijät parhaita ystäviä, perheenjäseniä. Yrittäjän vastuu on se, että saa työntekijöille töitä. Siitä se kasvu käynnistyy”, Esko Tapojärvi sanoo.

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto, 2019
Tapojärvi sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon syksyllä 2019. Yrittäjäpalkinnon saajat valitsi lautakunta, johon kuului edustajia Suomen Yrittäjistä, Suomalaisen Työn Liitosta, Yksityisyrittäjäin Säätiöstä ja Fenniasta.

Kansainvälinen innovaatiopalkinto, 2019
Tapojärvi Oy palkittiin kansainvälisellä innovaatiopalkinnolla Global Slag -konferenssissa Saksassa. Palkinto myönnettiin kuonapohjaisen geopolymeerin tutkimustyöstä. Tapojärven tutkimus- ja kehitysyksikkö keskittyy terästeollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön kehittämisen lisäksi myös sähkö- ja elektroniikkaromun sekä paperi- ja kaivosteollisuuden materiaalitehokkuuden ja kierrätysasteen nostoon. Kehitystiimin tehtävänä on luoda uusia tuotteita ja palveluita, pohtia kestäviä ja tehokkaita toimintatapoja sekä vastata asiakkaiden kehitystarpeisiin.

Kansainvälinen kuonankäsittelypalkinto, 2010
Yrityksemme palkittiin Australiassa vuonna 2010 maailman parhaana kuonankäsittelijänä.

Koo-kuppimestaruus, 2020
Lähes joka vuosi järjestetään leikkimielinen jääkiekkoturnaus kaivosalalla toimivien yritysten kesken. Tammikuussa 2020 isäntänä toimi Tapojärvi. Kotikenttäetu otettiin täysillä käyttöön ja tuloksena oli Koo-kuppimestaruus. Tapojärven pelaajajoukkue koostui eri toimipisteiden kiekkohulluista työntekijöistä.

Geosählyturnaus, 2019
Hannukainen Miningin ja Tapojärven yhteinen sählyjoukkue osallistui Geosählyturnaukseen Sodankylässä. Ottelussa pelasi kuusi joukkuetta ja pelaajia oli lähes 80. Vuonna 2022 Tapojärvi sijoittui turnauksessa kolmanneksi.