Kannamme vastuuta koko arvoketjusta

Tapojärven toiminnassa vastuullisuustyö kattaa koko arvoketjun: turvalliset työolot, vastuulliset hankintaketjut, työntekijöiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin, sidosryhmätyön sekä ympäristövaikutusten minimoinnin.


Vastuullisuusperiaatteet

Sitoutuminen vastuulliseen toimintaan on keskeinen osa Tapojärven päivittäistä toimintaa. Noudatamme työssämme luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita.

Vastuullisuustyössämme sitoudumme lainsäädännön vaatimuksiin, asiakkaidemme ohjeisiin ja arvomaailmaan sekä kestävään kehitykseen.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat Tapojärven strategia ja arvot, toimintamaiden kansalliset lait ja säädökset sekä suositukset. Käytännön työtämme ohjaavat myös ihmisoikeusperiaatteet, korruption vastainen politiikka, henkilöstöpolitiikka ja ympäristöpolitiikka.

Tapojärvi toimii eettisesti korkealla tasolla ja noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä sekä toimintamaiden kulloinkin voimassa olevia kansallisia lakeja ja säädöksiä. Pyrimme liiketoiminnassamme ylittämään lakien, säännösten tai käytäntöjen asettamat vähimmäisvaatimukset.

Tapojärven toiminnassa vastuullisuustyö kattaa koko arvoketjun: turvalliset työolot, vastuulliset hankintaketjut, työntekijöiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin sekä ympäristövaikutusten minimoinnin.

 

Eettinen toiminta

Tapojärvi toimii eettisesti, noudattaen voimassa olevia lakiasetuksia ja säännöksiä. Tapojärvi kunnioittaa ihmisarvoja, huolehtii työturvallisuudesta ja arvostaa luonnon puhtautta minimoimalla toiminnan vaikutukset ympäristöön. Tapojärvi ei hyväksy harmaata taloutta, eikä korruptiota, ja varmistaa myös alihankkijoiden ja toimittajien vastuullisuuden.

 

Ilmoituskanava (Whistleblowing)

Tapojärvellä on käytössä eettinen ilmoituskanava, jotta työntekijät, aliurakoitsijat sekä muut sidosryhmät voivat luotettavasti ilmoittaa mahdollisista tapauksista, joissa on toimittu Tapojärven arvojen ja periaatteiden vastaisesti. Kanava on ulkopuolisen ja itsenäisen palveluntuottajan ylläpitämä palvelu, jotta ilmoitukset voi tehdä läpinäkyvästi, luotettavasti, sekä halutessaan anonyymisti. Ilmiannosta ei koidu seuraamuksia, ja jokainen aiheellinen ilmoitus käsitellään.