Hyvä maine syntyy siitä, miten teemme työmme

Tapojärvi toimii läpinäkyvästi ja pyrkii parhaaseen laatuun, arvostaa luonnon puhtautta ja minimoi toimintansa vaikutukset ympäristöön. Tapojärvellä työtä tehdään yhtenä joukkueena, luotetaan henkilöstön osaamiseen ja ammattitaitoon. Tapojärvi kouluttaa työntekijöitään ja rohkaisee oppimaan uutta.

Tapojärvi on yhteistyökumppani, joka palvelee laadukkaasti, kehittää toimintaansa ja keskittyy olennaiseen. Yritys työskentelee yhdessä tilaajien ja työntekijöiden kanssa luodakseen kasvua ja hyvinvointia. Tapojärvi sitoutuu myös asiakkaan arvoihin.

 • Toiminta on hyvin suunniteltua, ennakoitua ja turvallisesti tuotettua.
 • Kaikki työt tehdään virheettömästi ja ajallaan.
 • Tapojärvi pitää sen minkä lupaa.
 • Uudenlainen innovatiivisuus on osa tehokkuutta.

 

Asiakastyytyväisyyskysely 2021

Tapojärven vahvuudet ja kilpailuedut:

 • Osaaminen ja ammattitaitoinen henkilöstö
 • Nopea reagointi ja kyky ratkaista ongelmat
 • Kehittämishalu ja innovatiivisuus kustannustehokkaiden ratkaisujen pohtimiseen
 • Turvallisuuteen panostaminen
 • Kattava palvelutarjonta

 

Tapojärven kehittämiskohteet:

 • Prosessin ja asiakkaan liiketoiminnan kehittäminen
 • Ongelmakohtien rohkeampi esiin nostaminen, vaikka se ei suoraan hyödyttäisi Tapojärveä, vaan asiakasta
 • Koko tuotteen elinkaaren ja asiakastarpeiden huomioiminen
 • Tiiviimpi yhteistyö, vuoropuhelu, tavoitteiden asetus ja raportointi